Avtalevilkår

1. PÅMELDING:

1.1 Påmelding til Oslo sangskole må være gjort av personer over 18 år. ( Av foresatte dersom eleven er under 18 år)

1.2 Alle uansett alder er i utgangspunktet kvalifisert til å ta sangtimer hos oss.

1.3 Påmelding gjøres via vår hjemmeside, www.oslosangskole.no

1.4 Den som melder seg på skal få et svar innen 1-3 virkedager.

1.5 Påmelder som får plass, får en e-post med tilbakemelding fra oss der han/hun må bekrefte om tildelt tidspunkt passer- SAMT FORHÅNDSBETALE KURSET INNEN 14 DAGER ETTER PÅMELDING.

1.6 Påmelding regnes som BINDENDE, og de som melder seg på er garantert plass etter innbetaling av kurs.

1.7 DERSOM MAN KRYSSER AV FOR AT MAN ØNSKER PRØVETIME, ER PÅMELDINGEN KUN BINDENDE FOR PRØVETIMEN. Hvis man ønsker å fortsette etter prøvetimen, må dette bekreftes skriftlig på epost til oslosangskole@gmail.com, og etter dette gjelder påmeldingen som bindende for 10-timerspakke.

1.8 Alle elever blir fordelt til lærere etter alder, nivå, ønsket sjanger, tidspunkt og andre relevante opplysninger.

1.9 Dersom vi ikke finner plass til deg, blir du satt på venteliste. Du betaler ikke før du får bekreftet at vi har plass til deg!

2. BETALING:

2.1 All type undervisning forhåndsbetales før undervisningsstart. Dette gjøres ved at den som melder seg på undervisning, får en faktura på e-post like etter bekreftelsen av plass. Faktura må betales innen 14 dager etter påmeldingen.

2.2 Fakturaen tillegges et administrasjonsgebyr på kr 49,-

2.3 Undervisningen foregår ukentlig i individuelle timer med sangpedagog. Eleven forhåndsbetaler for 10 timer. Når det er 2 timer igjen, får eleven automatisk ny faktura for påfølgende 10-timersbolk pr e-post. De som ikke ønsker å fortsette, må gi beskjed om dette innen den 8. undervisningstimen (altså før faktura kommer) OPPSIGELSE MÅ SENDES INN SKRIFTLIG. Hvis ingen skriftlig oppsigelse er mottatt innen fristen, forplikter eleven seg å betale for de første fem timene i den nye 10-timersperioden. Eleven må selv følge med på antall timer man har hatt, eller spørre pedagogen hvis man er usikker.

2.4 OPPSTART AV UNDERVISNINGEN KAN SKJE NÅR BETALINGEN ER MOTTATT.

3. BYTTING OG AVBESTILLING:

3.1 Eleven har 5 ukers prøvetid. Dersom eleven ønsker å avslutte etter 1-5 ganger får han/hun igjen restbeløpet (for 5 av 10 forhåndsbetalte timer). Elever som avslutter etter 6 ganger eller mer, får ikke godskrevet restbeløp.

3.2 Dersom eleven selv avbestiller en time eller utelater å møte til time, får eleven ikke tilbakebetalt eller flyttet timen han/hun er borte.

3.3 Dersom lærer/skolen må avlyse timer for eksempel på grunn av sykdom, slipper eleven å betale, og kurset blir forlenget tilsvarende tid. Slik blir eleven sikret antall timer man har betalt for. Elever må også derfor være forberedt på at 10-timers perioden kan vare lenger i antall uker sammenlagt.

3.4 Dersom lærer/skolen må avlyse en oppsatt prøvetime, avtales nytt tidspunkt for prøvetime. Dersom eleven ikke møter til avtalt prøvetime plikter eleven å betale for Prøvetimen.

3.5 Dersom en 10-timersperiode i helhet blir avlyst av Oslo Sangskole før det kommer i gang, får kunde refundert beløpet eller tilbud om kurs på et annet tidspunkt.

3.6 Dersom elever ønsker å bytte fast undervisningstid, kan dette gjøres dersom det passer inn i lærers timeplan. Dette ordnes med å skrive en e-post til skolen, eller ved å avtale direkte med timelærer.

3.7 Dersom læreren er borte, forsøker skolen å finne en vikar. Hvis dette mislykkes, gjelder pkt 3.3

4. KONSERTER OG REPERTOAR.

4.1 Fra tid til annen arrangeres konserter i skolens regi. Tanken her er at alle som har vært involvert skal få tilbud om å delta som utøver på disse konsertene.

4.2 Folk i alle aldre og ulike nivåer kan delta på konsertene våre, og man kan invitere de man ønsker som publikum.

4.3 Vi stiller med akkompagnatør til disse konsertene. DELTAKELSE PÅ KONSERT KOSTER KR 560,- og det blir sendt ut egen faktura på dette etter påmelding til konserten. Elever som har sluttet får også tilbud om deltakelse på konsert mot betaling

5. GENERELT:

5.1 Undervisningen foregår ukentlig, og følger skoleåret så lenge ikke annet er avtalt med lærer.