Individuell undervisning

På individuell undervisning er eleven alene med sangpedagogen. En undervisningstime varer i 45 min og gjennomføres ukentlig. Sangpedagogen tilpasser undervisningen for den enkelte elevs behov og eleven får tett oppfølging for å kunne utvikle seg på best mulig måte innen sangfaget. Eleven blir akkompagnert på piano eller av singback via sanganlegg. Du kan velge å betale for enkelttimer eller kjøpe en 10-timerspakke.

Eksempel på områder man kan jobbe med på individuell undervisning:

 • Generell sangteknikk
 • Spesifikk sangteknikk for den ønskede sjanger
 • Formidling
 • Mikrofonteknikk
 • Improvisasjon
 • Notelesning
 • Gehørtrening

PRIS: 

 • 10 timerspakke: 5695,-
 • Enkelttime/prøvetime: 610,-

Duo-timer

Duo-timer gjennomføres med to elever. Her kan du og en venn/kjæreste/ektefelle synge sammen eller høre hverandre synge med veiledning av en sangpedagog i 45 eller 60 minutter.
Timene starter med felles oppvarming og teknikkøvelser. Deretter jobber man med hver sin sang eller med duetter.
En pakke består av 10 timer som går over 10 uker.

Eksempler på hva man kan jobbe med på DUO-timer

 • Generell sangteknikk
 • Spesifikk sangteknikk for den ønskede sjanger
 • Formidling
 • Sceneteknikk
 • Mikrofonteknikk
 • Improvisasjon
 • Notelesning
 • Gehørtrening
 • Duett/synge tostemt

PRIS:

 • 10 uker a 60 min pr uke: 3550,- pr person,
 • 10 uker a 45 min pr uke: 3000,- pr person, 

Gruppetime

Gruppeundervisning består av 3-4 elever. Gruppen kan være selvvalgt eller sammensatt av skolen. Undervisningen foregår da i et større undervisningsrom. Elevene synger for hverandre på hver gruppetime. Dette gir elevene en unik mulighet til å bli komfortabel med et publikum, og øker evnen til å kontrollere nerver. Eleven velger selv sanger i samråd med sangpedagogen og blir akkompagnert på piano eller via singback.

Eksempel på områder man kan jobbe med på Gruppeundervisning:

 • Generell sangteknikk
 • Formidling
 • Sceneteknikk
 • Mikrofonteknikk
 • Flerstemt sang/koring

PRIS:

 • 10 timerspakke: 2700,- pr person

Gavekort

Leter du etter den perfekte gaven til en sangglad person? Du kan kjøpe gavekort til alle våre kurs og enkelttimer.
Fyll ut dette skjemaet for bestilling av et gavekort.